Erol Ekici: Tek olmayalım, çok olalım, güçlü olalım

Şükran Lılek Yılmaz